Εξειδικευμένα Μηχανήματα

ΔΙΣΚΟΙ-PANEL SIZING CENTERS

SELCO WN2- Press for catalogue

Selco WN 2 is a cutting centre for the small business that decides to make a first investment to improve production and machining quality by passing from conventional manual machinery to real cutting technology which is reliable and easy to use at a low cost.     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία