Εξειδικευμένα Μηχανήματα

CNC work centers

Rover B Press for catalogue

ROVER B is designed to be used to process panels and solid wood elements. Technologically innovative solutions, working units that can be extensively adjusted and extremely solid manufacturing characteristics all ensure high quality finish and great reliability under any type of working condition.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία