Εξειδικευμένα Μηχανήματα

CNC work centers

Rover C - 5 Axis < Press for catalogue

The Biesse ROVER C series machining centres are specifically designed to be used in highly demanding environments, as millwork, where extra large tools and aggregates are required. The Biesse operating unit with 5 interpolating axes gives a valid alternative to the use of cumbersome and expensive aggregates. It also cuts machining times by reducing the number of tool changes required. It allows to perform complex machinings that cannot be normally performed with 4 axes machines.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία