Εξειδικευμένα Μηχανήματα

CNC work centers

ROVER K FT- Press for catalogue

Rover K FT is the new Biesse numerical control machining centre with Gantry structure - the most compact on the market - designed to machine panels made from wood and its derivatives. The ideal solution for artisan producers and for small and medium-sized businesses which require flexibility and ease of use within a limited production space.     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία