Καλοσωρίσατε.

Η εταιρεία μας, Myriam Trading Ltd, ιδρύθηκε το 1977 στη Λευκωσία. Ξεκινήσε με την εισαγωγή και διανομή κοπτικών και επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς επίσης και με τη δημιουργία εργαστηρίου ακονισμάτων.

Στην πορεία και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι δραστηριότητες μας επεκτάθηκαν σε μια ποικιλία προϊόντων για την ξυλουργική βιομηχανία, και ειδικότερα με ξυλουργικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας με τη συνεργασία σημαντικών Ευρω παϊων κατασκευαστών, τα οποία συμβάλλουν στη καλύτερη εξυπηρέτηση του Κύπριου ξυλουργού.

Παράλληλα το εργαστήριο ακονισμάτων με συνεχή αναβάθμιση και την προσθήκη σύγχρονων αυτό ματων μηχανών, παρέχει εξυπηρέτηση για όλα τα είδη εργαλείων σε παγκύπρια βάση.

Η δομή της εταιρείας είναι βασισμένη σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, με τις οποίες υποστηρίζεται ένα περιβάλλον επαγγελματισμού, υπευθυνότητας και προσωπικής προσπάθειας, από όλο το προσω πικό της εταιρείας, το οποίο φημίζεται για την επαγ γελματική του κατάρτιση. Το γεγονός αυτό παρέχει την ευχέρεια, μιας πιο αποδοτικής λειτουργίας της εταιρείας σε όλες τις δραστηριότητες της. Η P. K Myriam Trading Ltd αποτελεί μία αξιόπιστη εταιρεία στην αγορά της Κύπρου, η οποία με την πάροδο του χρόνου κέρδισε την εμπιστοσύνη πέ ραν των 1000 πελατών που εξυπηρετεί σε ολόκληρο το νησί, και διατηρεί την φήμη μίας προοδευ τικής και φιλικής προς τον πελάτη, εταιρείας η οποία προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

 

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία