Κλασσικά Ξυλουργικά Μηχανήματα

Paoloni SP45


     

Paoloni PF530


     
Paoloni SP53
 
     
Paoloni SP63
 
     
Paoloni T113CL
 
     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία