Εξειδικευμένα Μηχανήματα

Τριβία-sanding machines

OPERA 5- Press for catalogue

Opera 5 is the new finishing center designed to satisfy the needs of medium to large-sized enterprises that require versatility and a high technology content.     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία