Εξειδικευμένα Μηχανήματα

Τριβία-sanding machines

OPERA 7- Press for catalogue

Opera 7 is a finishing centre designed for large enterprises that enables processing operations to be performed using high-productivity automatic production systems, ensuring constant performance quality.     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία