Εξειδικευμένα Μηχανήματα

Τριβία-sanding machines

VIET S2- Press for catalogue

S2 is the calibrating sanding machine that offers superior levels of performance with a modest investment. Ideal for small and medium-sized businesses, the S2 ensures maximum reliability and precision, derived from the experience gleaned from higher-end machines.     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία