Εξειδικευμένα Μηχανήματα

Τριβία-sanding machines

VIET S211- Press for catalogue

S211 is the most compact, high-performance machine for calibrating and sanding in its category, ideal for smaller, artisan workshops. The S211 meets all small-scale calibrating and initial smoothing requirements.     
     
     

 

 

P.K. Myriam Trading Ltd Αρχιμανδρίτου Κυπριανού 13, Τ.Θ. 23793, 1686 Λευκωσία